Clementwijk Sint-Niklaas

Bookmark and Share Print Page

Genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte 2011 

Het project Clementwijk in Sint-Niklaas geldt als voorbeeld van een kwaliteitsvolle randstedelijke verkaveling. Het projectgebied van 28 ha voorziet 600 nieuwe energiezuinige woningen.

Inrichting
Het inrichtingsconcept vertrekt van de bestaande groen- en grachtenstructuur en het bol akker-reliëf. De woonvelden worden hierin gemodelleerd. Een stadsdeelpark van 4 ha sluit aan op de open ruimte van de wijk. In de autoluwe Clementwijk gebeurt het parkeren gebundeld, een fiets- en wandelnetwerk wordt uitgebouwd. Voorts reserveert het concept ruimte voor collectieve voorzieningen (school, kinderopvang, buurtwinkel,... ). De Clementwijk beoogt een optimale sociale mix.

PPS-project
Het project toont ook aan hoe belangrijk het is om vanuit de ontwerpvisie alle actoren op één lijn te krijgen. Het project is een publiek-private samenwerking (PPS) tussen de stad Sint-Niklaas, de intercommunale, twee sociale huisvestingsmaatschappijen en een private partner. Grontmij werkte mee aan het herkneden van het masterplan uit 2006 tot een duurzaam woonproject. De inrichting van de publieke ruimte en invulling van de woonvelden gebeurt in samenspraak met de partners, buurt en bewoners. Hieruit blijkt hoe cruciaal het is om vanuit de ontwerpvisie een breed draagvlak te creëren en een proceslogica op poten te zetten: Het ontwerp heeft een belangrijke rol als katalysator om alle PPS-actoren op een lijn te krijgen.